Odmena za vypracovanie znaleckého posudku PDF Vytlačiť E-mail

Odmena môže byť dojednaná dohodou medzi zadávateľom a znalcom, alebo tarifnou odmenou určenej podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.. Tarifná odmena môže byť určená časovým spôsobom, podielovým spôsobom len v prípade ohodnocovania nehnuteľností a stavieb alebo paušálnym spôsobom.

Ceny za najčastejšie vypracovávané posudky:

  • byt cca 130,-€ až 150,-€
  • rodinný (rekreačný) dom cca 200,-€ až -220,-€