Obchodné podmienky PDF Vytlačiť E-mail

Posudok na hodnotu nehnuteľnosti, projekt rodinného domu, doplnkový projekt, štúdiu alebo podrobný položkovitý rozpočet si môžete objednať osobne, cez internet (www.jaroslavhecko.sk), alebo poštou.

Pri objednaní posudku, projektu, štúdie potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 30% z dohodnutej ceny. Pri posielaní požadovanej dokumentácie poštou bude pripočítané k cene poštovné a balné vo výške 15,00 € s DPH.

Pri osobnej objednávke zálohovú platbu zaplatíte vkladom na účet prípadne poštovou poukážkou na účet.

Pri objednávke poštou je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy na adresu:  Ing. Jaroslav Hecko, Muránska 486, 980 61 Tisovec

Pri objednávke mailom je potrebné vyplnenú a podpísanú objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy zaslať na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Platby realizovať poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet:
Ing. Jaroslav Hecko, Muránska 486, 980 61 Tisovec,
peňažný ústav: SLSP a.s., Bratislava, číslo účtu: SK3609000000005124051806

Štandardná doba dodávky znaleckého posudku ocenenia nehnuteľnosti je do 10-tich pracovných dní od objednania a zamerania ZP a zaplatenia zálohy.

V prípade požiadavky na expresnú dodávku do 3 dní je príplatok 15% z ceny posudku.. Pri nových projektoch je termín dodávky projektovej dokumentácie potrebné prekonzultovať osobne. Pokiaľ stornujete objednávku do 24 hodín, bude vám vrátené 50% z uhradenej zálohy. Pri zrušení objednávky po 24 hodinách prepadá uhradená záloha v prospech spoločnosti. Ak si objednávateľ nevyzdvihne projektovú dokumentáciu do 60 dní od vystavenia expedičného listu a faktúry, celá objednávka sa považuje za stornovanú a uhradená záloha prepadá v prospech spoločnosti. Stornovanie projektovej dokumentácie po jej prevzatí nie je možné.

Podrobný položkovitý rozpočet je možné si dodatočne objednať len k zakúpenému projektu.

Objednaním projektu vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujete správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.