Cenník PDF Vytlačiť E-mail

Oceňovanie nehnuteľností - odmena za vypracovanie znaleckého posudku.

Odmena môže byť dojednaná dohodou medzi zadávateľom a znalcom, alebo tarifnou odmenou určenej podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.. Tarifná odmena môže byť určená časovým spôsobom, podielovým spôsobom len v prípade ohodnocovania nehnuteľností a stavieb alebo paušálnym spôsobom.

Ceny za najčastejšie vypracovávané posudky:

  • byt cca 180,- € - 200,- €
  • rodinný (rekreačný) dom cca 250,- € - 300,- €  podľa rozsahu
  • Ostatné prevádzkové stavby cena dohodou

Projekčná činnosť, stavebný dozor, ostatné

  • Odmena je predmetom dohody.